Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

A megtérés
ha valaki otthon tér meg és érzi is hogy valami történik körülötte....

"jó napot kivánok érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban hogy önök szerint ha valaki otthon tér meg és érzi is hogy valami történik körülötte apró csodák szentlélek közelsége akkor utána ha elmegy egy gyülekezetbe ott is szüksége van már a megtérésre?
fehér melinda"
 


Kedves Melinda,

köszönöm a kérdésed. Az Újszövetség szerint az üdvösség, az örök élet Isten ajándéka, Jézus Krisztus szerezte meg számunkra a kereszten; mi pedig megtérés és hit által fogadhatjuk be. Ez mindannyiunk számára személyes döntés kérdése, köztem és Isten közt "zajlik le", akkor is, ha egy gyülekezetben hallom az üzenetet, és a közösség áldással kíséri a megtérésemet.

Jn 3,16 - Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
ApCsel 16,30-31 ...majd kivezette őket, és ezt kérdezte: "Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?" Ők pedig így válaszoltak: "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!"
ApCsel 2,38 - Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

Az otthoni megtérésed tehát teljes mértékben érvényes. Akár otthon, akár gyülekezetben történik, csak őszinte hitből fakadjon. Nem szükséges az üdvösséghez senki közbenjárása, se "papé", se gyülekezeté.

1Tim 2,5 - Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus

A megtérés után viszont minden hívő számára fontos, hogy csatlakozzon egy hívő gyülekezethez, amely szellemi otthona, közössége, ahol szolgálhat és mások szolgálhatnak neki, segíthetik a növekedésben, az egészséges fejlődésben.

Zsid 10,24-25 Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Legyél tehát nyugodt és boldog az üdvösségedben, de keress egy élő gyülekezetet a hívő élet megéléséhez.

Szeretettel,

Kerekes Ernő
lelkipásztor